Çevre Politikası - Anadolu Bakır A.Ş.

Çevre Politikası

Anadolu Bakır A.Ş. - Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

 

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan modern tesislerinde 10.000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Anadolu Bakır A.Ş. Sektördeki 25 yılı aşkın tecrübesi ve yüksek nitelikli çalışanlarının sağlamış olduğu avantajlarıyla, hızlı bir şekilde büyümekte ve yıllık 6000 ton bakır boru ve 360 ton soğutma gazı ticaret hacmini başarıyla gerçekleştirmektedir. Firmamızın çevre politikası, tüm ilkelere bağlı olup, çevre yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızın en önemli parçalarından biridir.Anadolu Bakır olarak, çevre politikamız kapsamında aşağıdaki hususları taahhüt ederiz:


 ·       Ürünlerimizin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dahil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek,


·       Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak, 


·       Teknolojik yeniliklerle ürettiğimiz ürünlerimiz, son kullanıcıların çevreye daha az zarar vermesine katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak benzer yeni teknolojileri yakından takip ederek, ürünlerimizi bu yönde geliştirmek, 


·       Üretim ve hizmet süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,  


·       Faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,


·       Ürünlerimizin, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, atıklarımızın toplanması ve geri dönüşümü süreçlerini en iyi çevresel performansla uygulamak ve geliştirmek,


·       Tüm üretim, geri kazanım ve hizmet faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,


·       Döngüsel ekonominin bir parçası olarak; geri kazanım, geri dönüşüm ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek için programlar geliştirmek, 


·      Tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak,


·       Başta ulusal olmak üzere uygunluk yükümlülüklerine, “Anadolu Bakır” ilke ve standartlarına uymak, mümkün olan alanlarda yasal şart ve standartların da ötesine geçilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını desteklemek, 


·       Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,


·   Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi; çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımız ile paylaşmak, eğitim programları ve çeşitli kanallar ile çevre bilinçlerini geliştirmektir.

Anadolu Bakır A.Ş.

Kullanım Alanları

Ülkeye İhracat
60+
Ürün Kapasitesi
50 Mn +
Bayi
262