İş Sağlığı Güvenliği - Anadolu Bakır A.Ş.

İş Sağlığı Güvenliği

Anadolu Bakır A.Ş. - İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

 Anadolu Bakır, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarına, tesislerini kullanan müteahhitlerine ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir. Anadolu Bakır, bu amacın yerine getirilmesi için tasarlanan kurallar ve prosedürleri kapsayan “0 Tolerans” girişimini kurmuştur. Bu girişim her bir çalışana kendi işini güvenli bir şekilde yapmak için zaman ayırması, güvenli olmayan davranış veya çalışmalarını durdurması yönünde yetki ve sorumluluk veren bir eylem çağrısıdır. Anadolu Bakır, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kurum genelinde aktif bir şekilde desteklenir. Bu sorumlulukları yerine getirmek için Anadolu Bakır: Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı, İş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir. “0 Tolerans” girişiminin kurallarının ve prosedürlerinin geliştirmesi yönünde üst yönetimin tüm çalışanlarına taahhüdü ve desteği tamdır.

Anadolu Bakır A.Ş.

Kullanım Alanları

Ülkeye İhracat
60+
Ürün Kapasitesi
50 Mn +
Bayi
262