Kamera Aydınlatma Metni - Anadolu Bakır A.Ş.

Kamera Aydınlatma Metni

Anadolu Bakır A.Ş. - Kamera Aydınlatma Metni

Kamera Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Anadolu Bakır A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 Hizmet binamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında, idari katta (satış, pazarlama, dış ticaret ,muhasebe,toplantı odası) üretim bölümünde, bulunan MİMAR SİNAN MAH. ESKİ SİLİVRİ CAD.NO:2/1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL olmak üzere toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktave kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Anadolu Bakır A.Ş. nin,MİMAR SİNAN MAH. ESKİ SİLİVRİ CAD.NO:2/1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@anadolubakir.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Anadolu Bakır A.Ş.

Kullanım Alanları

Ülkeye İhracat
60+
Ürün Kapasitesi
50 Mn +
Bayi
262